Junts per Tàrrega insta el govern municipal que no transfereixi a l’Estat els estalvis dels targarins i targarines

Rosa M. Perelló: “Aquests estalvis són fruit de l’esforç dels ciutadans de Tàrrega i s’han de reinvertir a la ciutat. És inacceptable que fem de banc del govern de l’Estat amb els nostres diners, i menys amb la greu situació que estem vivint”

El passat 4 d’agost, el govern de l’Estat i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) van arribar a un acord, amb l’únic suport del PSOE, que es va plasmar amb el Reial decret llei 27/2020. Aquest, en comptes de facilitar l’ús dels romanents de tresoreria per part dels ajuntaments, n’estableix la transferència voluntària de la seva totalitat, com a préstec, a l’Administració General de l’Estat, que el retornarà en un termini de 15 anys a partir de 2022.

Com a contrapartida, s’habilita un crèdit extraordinari de 5.000 milions d’euros al qual només tindran accés, en proporció a l’aportació que facin a l’Estat, els municipis que transfereixin els seus romanents, amb els riscos de liquiditat que això els comportarà, i deixa al marge aquells municipis que no poden fer-ho perquè no tenen romanents.

Val a dir que, en els darrers mesos, Junts per Tàrrega ha presentat dues mocions al Ple defensant que els romanents municipals es gestionin des del propi municipi. Per a la portaveu Rosa M. Perelló, “necessitem nous instruments legislatius i econòmics a nivell municipal per poder afrontar amb garanties la crisi sanitària i, al mateix temps, fer polítiques de reactivació econòmica i d’inclusió social. Aquesta mesura del PSOE perjudica els ens locals i ens tracta com a menors d’edat”.

Sobre el tancament de la piscina coberta de Tàrrega

Des de l’inici de la pandèmia, i el conseqüent tancament d’espais públics per les directrius de les autoritats sanitàries, i d’obligat compliment, s’han vist afectades moltes de les activitats esportives i, mes concretament, la piscina coberta.

El funcionament de la piscina coberta es va paralitzar durant la primera fase del confinament. Això, en el cas de la piscina coberta de Tàrrega, va suposar també la reestructuració del personal que hi treballa. Per tant, durant el confinament, cap persona en va poder fer ús. Igual a Tàrrega, que a la resta del país.

Amb l’avançament de les fases, que possibilitaven la reobertura, ens trobem dues problemàtiques:

La primera és que l’empresa gestora veu difícil d’obrir en les actuals condicions i, també, perquè és coneixedora de la necessitat que s’executin les reformes projectades per l’Ajuntament.

I va optar per aportar a l’Ajuntament dos informes: un de riscos laborals, que bàsicament afecta els seus treballadors, i d’aplicació única al gestor de la piscina; i, un altre, d’un tècnic que bàsicament diu que en les actuals condicions no es pot obrir, sense executar el projecte pendent. Aquest com a obra principal té la instal·lació d’una nova deshumidificadora.

No contradirem aquest informe, però és evidentment de part, i per tant, el regidor d’Esports va actuar adequadament quan el va fer validar per l’empresa redactora del projecte de l’Ajuntament, que via e-mail, donava per bo l’informe presentat pel gestor.

La segona és respondre i explicar per què no estan fetes les obres de la piscina. Al nostre criteri avui ja podrien estar fetes o almenys licitades, per fer l’obra a l’estiu que implica menys perjudici pels usuaris.

A finals de l’anterior legislatura, el projecte ja estava redactat i aprovat, distribuït en diferents fases. Tots els grups municipals estaven al corrent de la problemàtica, la necessitat i la urgència de la seva execució.

El que trobem inadequat és que l’equip de govern en paralitzés la licitació. Aquest és el retret que el nostre grup va fer en el darrer plenari, ningú podíem saber veure’ns abocats a aquesta pandèmia que ho ha paralitzat tot.

Però un projecte aprovat i, a punt de licitar, no tenia per què demorar-se tant a licitar. I quan un no té resposta ni explicacions coherents per donar, busca altres responsables: l’anterior equip de govern.

Doncs bé, ens expliquem, per què no es va fer l’obra pressupostada el 2018 i finançada, en gran part, amb un ajut de la Diputació de Lleida, en el marc del Pla d’Inversió Local 2018.

Quan vam confeccionar el pressupost de 2018, el cost de l’obra era estimatiu, ja que el projecte no estava acabat de redactar. Tampoc el finançament el teníem clar, perquè els informes pericials previs encarregats deien clarament que: la mala situació de l’equipament era una part pel desgast dels anys i, per tant el propietari n’havia d’assumir el cost; però també afirmava que ho era per la manca d’un manteniment adequat per part del gestor.

Com a responsables del diner públic, creiem que vam actuar correctament en demanar al gestor que assumís també la seva responsabilitat. La negociació va ser llarga, amb demandes per part de l’empresa a l’Ajuntament que van haver-se d’anar gestionant per arribar al punt d’encontre desitjat, almenys per part de l’equip de govern.

Els mesos anaven passant, i vam haver d’ajornar per al 2019 la inversió de la piscina. Va ser aleshores quan vam canviar el destí de la subvenció de la Diputació, perquè ens permetria dotar-nos del projecte definitiu, havent acordat que el gestor assumiria el cost que li pertocava (aproximadament el 25%), i també, resoltes altres qüestions amb el gestor que estaven sobre la taula, com és el preu carril/hora que es cobra al Club Natació.

Coneixíem també que la Diputació per al 2019 trauria un altre programa d’ajut a la inversió pels ajuntaments. I és així com es va confeccionar el pressupost de 2019, amb la partida d’inversió a la piscina, finançat amb l’ajut de la Diputació i l’aportació del gestor. Així ho pot comprovar qui vulgui, consultant els pressupostos de Tàrrega de 2019.

El canvi de partida va permetre que l’obra de la plaça Major pogués realitzar-se amb un menor cost i justificar a temps la inversió. Alhora, es va finalitzar el projecte de la piscina.

Trobem inadequat que l’actual govern municipal, que és coneixedor d’aquest tema, alegrement acusi a l’anterior govern de fer la plaça Major perquè venien eleccions. El canvi de partida va permetre al 2018 executar la plaça Major amb el menor cost possible.

Realitzada una fase de la piscina, la resta es va retardar uns mesos. Però avui la paralització de la licitació del govern i, també els mesos de confinament, han fet que es decidís (bàsicament per la petició del gestor) tancar la piscina. Aquesta decisió comporta, que entre el confinament i la realització de les obres, es tanqui més d’un any.

Cal asseure’s, escoltar i parlar, posar-se al lloc dels afectats, consultar l’opinió de l’oposició, buscar solucions, que n’hi ha, i finalment prendre decisions, no abans. Lamentablement aquesta no és la pràctica habitual de l’actual govern.

Lamentem l’actual situació del Club Natació de Tàrrega, grups escolars i tots els usuaris particulars afectats pel tancament de la piscina coberta. És per això que continuarem col·laborant per trobar solucions.

[Article publicat a la Nova Tàrrega del 31 de juliol de 2020]

El grup municipal de Junts per Tàrrega se suma al projecte de Junts per Catalunya

Rosa M. Perelló és una de les 50 impulsores de la formació juntament amb Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Antoni Comín, Josep Rull, Joaquim Forn i Lluís Puig

La voluntat del partit és treballar per la independència de Catalunya i construir un país de progrés, cohesionat i modernitzador

Els 7 regidors i regidores de Junts a l’Ajuntament de Tàrrega s’han adherit al projecte que impulsa el president Carles Puigdemont. En paraules seves, a “Junts per Catalunya sempre hi haurà les portes obertes a tothom qui comparteixi la necessitat d’anar plegats, de sumar per ser més forts, a l’hora de protegir i fer possible el futur del nostre país”.

Rosa M. Perelló ha afirmat que “nosaltres som fidels al mandat de l’1 d’Octubre de 2017. El nostre objectiu és el d’assolir una República Catalana en favor dels 7 milions i mig de catalans i catalanes”.

A les eleccions municipals del’any 2019, Perelló ja va encapçalar una llista transversal i inclusiva, amb una gran presència d’independents. En aquest sentit, “Junts per Catalunya és el referent polític que tenim Junts per Tàrrega, perquè sap combinar diferents tradicions polítiques, unides per l’ideal de la llibertat del nostre país”, ha reblat la portaveu del grup municipal targarí.

Tàrrega, 26 de juliol de 2020

Junts per Tàrrega presenta una moció al ple perquè l’Ajuntament pugui disposar del seu superàvit per combatre la crisi de la Covid-19

El grup municipal de Junts per Tàrrega ha presentat una moció que ha de ser debatuda al ple de l’Ajuntament d’aquest mes de maig i que sol·licita modificar la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostebinilitat Financera. Els tres acords que es proposen són els següents:

Primer. Instar el Govern de l’Estat i els grups del Congrés dels Diputats a aprovar una modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera de manera que l’article 12 d’aquesta llei, i per tant la regla de la despesa, no sigui d’aplicació per a les corporacions locals durant l’exercici 2020 i 2021.

Segon. Instar el govern de l’Estat i els grups del Congrés dels Diputats a aprovar una modificació de la mencionada llei per tal que aquelles corporacions locals que disposin d’una situació financera sanejada, i disposin de romanents de tresoreria per despeses generals positius, els puguin aplicar lliurement, i que aquesta aplicació no afecti al càlcul de l’estabilitat pressupostària de les entitats.

Tercer. Informar d’aquests acords al Ministeri d’Hisenda, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat, a totes les entitats municipalistes i al conjunt de la ciutadania de Tàrrega.

Així doncs, aquesta mesura permetria a un ajuntament com el de Tàrrega, que actualment té una situació financera sanejada, disposar dels romanents a mesures per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus. A continuació es pot consultar el text de la moció:

Junts per Tàrrega dona el valor dels lots de Nadal al Magatzem d’Aliments Solidaris

El grup municipal de Junts a l’Ajuntament de Tàrrega ha visitat aquest matí el Magatzem d’Aliments Solidaris de la capital de l’Urgell per tal de fer entrega del valor dels lots de Nadal. La portaveu municipal i diputada provincial Rosa M. Perelló ha manifestat que “volem posar el nostre gra de sorra per ajudar a les persones amb risc d’exclusió social. Alhora, volem remarcar la gran tasca que fan totes les entitats socials targarines”.

Aquest servei de titularitat municipal, en el qual participa la Creu Roja de l’Urgell, té com objectiu oferir un suport alimentari a les famílies del municipi amb problemes econòmics severs, al mateix temps que lluita contra el malbaratament alimentari i promou l’aprofitament d’aliments. L’aportació que han fet els 7 electes de Junts per Tàrrega anirà destinada a l’adquisició d’aliments frescos, una de les principals necessitats del Magatzem d’Aliments Solidaris.

Per justícia, Junts per Tàrrega diem sí a la rebaixa de l’IBI

Estant a govern de l’Ajuntament de Tàrrega, vam abaixar el tipus de l’Impost de Béns Immobles (IBI) un 4% l’any 2018 i un 5% l’any 2019. Així doncs, ara tenim establert un coeficient de l’IBI urbana de l’1,1073. A criteri nostre, aquest s’ha de continuar baixant per dos motius: perquè financerament és possible i la situació de la tresoreria municipal ho permet; i perquè la rebaixa beneficia a tothom, propietaris i llogaters, que majoritàriament paguen la quota amb el rebut.

En base al càlcul que hem fet des de Junts per Tàrrega, s’hagués pogut arribar perfectament al 5% de rebaixa per l’any 2020, amb la qual cosa es deixava el tipus amb marge suficient per si en un futur hi haguessin pujades per part del Ministeri. No obstant això, i com que enteníem que el nou govern encara no ha formulat el seu propi pressupost, els hi vam proposar que, com a mínim, es reduís l’IBI en un 2%. Si ERC i CUP haguessin tingut una voluntat d’entesa real, aquest acord s’hagués pogut assolir perfectament.

Relacionat amb la modificació de l’ordenança de l’IBI, s’ha venut com una gran notícia que Tàrrega adequarà l’IBI a les famílies nombroses més vulnerables i això no és cert. A l’escalat proposat per aquestes famílies, les de menys ingressos queden exactament com estaven: amb un 50% de bonificació. Únicament s’estableix una disminució de percentatge de bonificació per les famílies amb més renda, fet que fa que moltes d’elles es quedin sense cap bonificació.

El resultat és que es rebaixa la bonificació a una part de les famílies i que les famílies que es pretén ajudar queden exactament igual: amb una bonificació del 50% de l’IBI. L’import total de la bonificació aplicada d’aquest impost serà menor i, al mateix temps, l’Ajuntament tindrà més ingressos. Només en el cas que les famílies nombroses tinguin una renda de fins a 18.105€ se li manté l’import actual. I fins i tot en podrien quedar fora! El motiu és que fins ara en gaudien automàticament només per tenir acreditat ser família nombrosa; i, en canvi, ara ho hauran de sol·licitar a l’Ajuntament i presentar la documentació que se’ls hi reclami. Estem davant d’un despropòsit, cosa que ha fet que els afectats per aquest canvi s’hagin organitzat i mobilitzat per revisar la proposta d’ERC i CUP, que va comptar amb el suport necessari del PSC.

Des de Junts per Tàrrega, per justícia, defensem una rebaixa del 5% de l’IBI per a tothom. Així ho vam fer quan teníem responsabilitats de govern, rebaixant-lo un 4% el 2018 i un 5%el 2019. A més a més, i perquè defensem una fiscalitat justa, en el mandat 2015-2019 també vàrem aplicar escalats de renda tant a l’Escola Municipal de Música com a les Llars d’Infants Municipals. I en aquest cas, no van perjudicar a cap família, sinó que la bonificació es va afegir al preu existent.

Aquest article ha estat publicat a la Nova Tàrrega del 29 de novembre de 2019 i al Comarques de Ponent de la primera quinzena de desembre de 2019

Junts per Tàrrega impulsa un Ple municipal extraordinari per blindar la nova estació d’autobusos i la variant de la C-14

A dalt, l’espai on ha d’anar ubicada la nova estació d’autobusos. A baix, la carretera C-14 en el seu pas per Tàrrega. 

La sessió, oberta a tota la ciutadania, tindrà lloc el proper dilluns 16 desetembre a les 9 de la nit a l’Ajuntament de Tàrrega

Aquesta iniciativa de Junts per Tàrrega es produeix ja que l’actual governlocal va manifestar inicialment que “no veia prioritària la nova estaciód’autobusos”

Tàrrega, 13 de setembre de 2019.- El grup municipal de Junts a l’Ajuntament de Tàrrega ha sol·licitat la convocatòria d’un Ple extraordinari amb l’objectiu d’assegurar que es duguin a terme dues infraestructures considerades vitals per la nostra ciutat: la nova estació d’autobusos, situada al costat de l’estació de tren; i la variant de la C-14, que permetria alliberar de trànsit pesant el centre i millorar la seguretat viària.

La sessió, que tindrà lloc dilluns 16 de setembre a les 9 de la nit a la Casa Consistorial, conté dos punts a l’ordre del dia. En primer lloc “atendre la proposta del Departament de Territori, Secretaria d’Infraestructures, per revisar el projecte de la nova estació d’autobusos de Tàrrega, que permeti a l’empresa adjudicatària la seva redacció i, una vegada realitzat, el departament liciti l’obra que té compromesa”. En segon lloc, “revisar la proposta de desviament de la C-14 i demanar una reunió urgent amb el secretari d’Infraestructures per avançar en la redacció del projecte que permetrà poder-nos donar aquesta infraestructura”.

El passat 30 de juliol, Junts per Tàrrega ja va convocar a tota la ciutadania, amb gran èxit de participació, a una sessió oberta per explicar com es trobaven aquestes dues grans inversions aconseguides en els darrers anys per la capital de l’Urgell.

En aquell acte, la portaveu i cap de llista de Junts per Tàrrega, Rosa M. Perelló, va explicar que “seria una irresponsabilitat renunciar a una inversió com la de la nova estació d’autobusos: significaria deixar escapar cinc milions d’euros de Tàrrega ja que aquesta obra corre a càrrec íntegrament del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya”.

La segona part del Tripartit del 155: després de Tàrrega, el Consell Comarcal de l’Urgell

Composició del Consell Comarcal de l’Urgell: la majoria absoluta es troba en els 10 consellers

Primer va ser a l’Ajuntament de Tàrrega: un pacte Tripartit del 155 entre ERC (1.716 vots i 5 regidors), CUP (1.128 vots i 3 regidors) i PSC (859 vots i 2 regidors) va apartar del govern de la ciutat Junts per Tàrrega, tot i guanyar les eleccions municipals amb 2.436 vots i 7 regidors. A més a més, aquest acord es va fer per part d’ERC i de la CUP traint els seus compromisos electorals ja que els respectius caps de llista van manifestar públicament i en campanya que “no pactarem amb cap partit del 155”.

Lluny de practicar amb la tan anhelada unitat del’independentisme, el passat dilluns 8 de juliol vam poder veure la segona part del Tripartit del 155: en aquest cas, al Consell Comarcal de l’Urgell. L’aritmètica a l’ens comarcal era similar a la de Tàrrega: 9 consellers comarcals de Junts, 8 d’ERC, 1 de la CUP i 1 del PSC. Tot i haver fet una oferta de govern conjunt entre Junts i ERC, els republicans van preferir pactar amb la CUP i els socialistes per ostentar la presidència al Consell Comarcal de l’Urgell.

Junts per Tàrrega ho tenim clar: no compartim cap pacte amb un partit que va votar a favor d’aplicar l’article 155 de la Constitució espanyola, sigui on sigui i faci qui el faci. Per nosaltres, l’1 d’Octubre, la unitat de l’independentisme i els presos i exiliats polítics han de prevaldre sempre.

[Aquest article ha estat publicat a la Nova Tàrrega del 12 de juliol de 2019]  

Per lleialtat a Tàrrega, coherència i fermesa

Junts per Tàrrega ens hem mantingut fidels: per nosaltres, la situació del país i dels nostres presos i exiliats mereix coherència i fermesa. I a parer nostre, aquest és el valor més gran

Hem rebaixat el deute de 30 milions d’euros l’any 2011 a 11 milions d’euros l’any 2018. Per tant, Tàrrega està en un moment ple d’oportunitats i esperem que el Tripartit del 155 no el malmeti, pel bé de la ciutat i del país.

Voldria començar aquest article agraint a totes les persones que han format part de la candidatura de Junts per Tàrrega: per les seves aportacions, compromís i il·lusió per conformar un projecte de la Tàrrega del futur, que ens va dur el passat dia 26 de maig a obtenir la confiança suficient per guanyar les eleccions. Tenim un gran equip que no ha anat en contra de ningú, sinó tenint com a únic propòsit que Tàrrega comptés. I dins d’aquest context, públicament, felicito a les regidores Gisel Llobet, Marta Torre i Anna Maria Farré, que han entrat a formar part de l’arc municipal, una responsabilitat però alhora un immens honor.

Han estat unes eleccions difícils, amb nou candidatures i només assolint representació quatre grups polítics. Aquesta ha estat la decisió dels targarins i targarines. La conformació de l’arc municipal ha donat resultat a una majoria independentista de 15 regidors. Aquesta és una primera lectura que denota clarament quina ha estat la voluntat dels votants. Com a força més votada teníem l’obligació d’intentar formar un govern fort i estable. La nostra primera opció, com ho va ser el 2011 i el 2015, va ser ERC.

A banda, cal dir que en aquest darrer mandat ERC han estat els nostres companys de govern i la relació i lleialtat no han faltat mai. Però és clar que els partits els formen les persones i no totes tenen els mateixos punts de vista i objectius. Després de la trucada al candidat Òscar Amenós, em va dir que ja em trucaria. També ens vam reunir amb els membres de la CUP; el cert és que va ser una reunió positiva, amb pocs punts en comú però ganes de treballar per la ciutat. L’oferiment no era altre que buscar punts d’acord suficients, que hi poden ser si hi ha voluntat de trobar-los. Posteriorment, amb el candidat d’ERC-MES-AM vam tenir una xerrada també cordial, oferint poder parlar de tot. Tot i poder-se albirar una entesa, després de reunir-se amb el seu grup la resposta va ser telefònica, clara i sense matisos: “res a parlar amb vosaltres”. Amb el PSC, com a partit del 155, teníem clar que no volíem cap acord. Però el cert és que representen una part important dels ciutadans, hi hem governat entre el 2015 i el 2017 i mereixen tot el respecte. Penso que tot plegat hauria d’haver estat més transparent i possibilitar la confecció de programes.

Per nosaltres la prioritat és Tàrrega. Per uns altres, no: l’únic objectiu és fer fora la Perelló, almenys per ERC-MES-AM. Però l’aritmètica és traïdora, i si 8 és més que 7, aquests 8 han acordat pactar amb el 155: un pacte tripartit del 155 per tenir la majoria necessària per la investidura. I sí, no sóc alcaldessa. Però sóc aquí, a diferència del candidat del canvi d’ERC-MES-AM. Junts per Tàrrega ens hem mantingut fidels: per nosaltres, la situació del país i dels nostres presos i exiliats mereix coherència i fermesa. I a parer nostre, aquest és el valor més gran; perquè la força per aconseguir un país lliure comença als ajuntaments. Els targarins també es van manifestar en aquest sentit: 15 contra 2.

No puc deixar de manifestar també que si el canvi és no donar cap oportunitat a la llista més votada i amb experiència de govern (sobretot qui fa bandera de la participació), no crec que sigui massa positiu i és trair la voluntat d’una part dels targarins. Però cadascú retrà comptes dels seus actes. Jo avui no puc fer més que agrair als socis de govern de Sumem per Tàrrega (entre els anys 2011 i 2015) i del PSC i ERC (entre els anys 2015 i2019) per la lleialtat i la feina feta, que ens han permès gestionar amb responsabilitat aquest ajuntament.

Hem rebaixat el deute de 30 milions d’euros l’any 2011 a 11 milions d’euros l’any 2018. Per tant, Tàrrega està en un moment ple d’oportunitats i esperem que el Tripartit del 155 no el malmeti, pel bé de la ciutat i del país. En aquest sentit, cal repassar l’hemeroteca i analitzar qui tenia responsabilitats del deute acumulat de l’ajuntament per tal que la història no es repeteixi.

Les circumstàncies sempre per negatives que siguin, poden tenir coses positives. La que hi veig jo és que tan debò tots els alcaldes deixessin el càrrec com ho faig avui: amb l’aval d’una bona gestió, amb una relació gens crispada a l’Ajuntament i amb la tranquil·litat de deixar la ciutat molt millor que com la vam trobar. I també, dit de passada, havent guanyat tres eleccions seguides.

Rosa M. Perelló Escoda, regidora i cap de llista de Junts per Tàrrega

[Aquest article ha estat publicat a la Nova Tàrrega del 21 de juny de 2019 i a Comarques de Ponent de la segona quinzena de juny de 2019]