Junts per Tàrrega presenta una moció al ple perquè l’Ajuntament pugui disposar del seu superàvit per combatre la crisi de la Covid-19

El grup municipal de Junts per Tàrrega ha presentat una moció que ha de ser debatuda al ple de l’Ajuntament d’aquest mes de maig i que sol·licita modificar la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostebinilitat Financera. Els tres acords que es proposen són els següents:

Primer. Instar el Govern de l’Estat i els grups del Congrés dels Diputats a aprovar una modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera de manera que l’article 12 d’aquesta llei, i per tant la regla de la despesa, no sigui d’aplicació per a les corporacions locals durant l’exercici 2020 i 2021.

Segon. Instar el govern de l’Estat i els grups del Congrés dels Diputats a aprovar una modificació de la mencionada llei per tal que aquelles corporacions locals que disposin d’una situació financera sanejada, i disposin de romanents de tresoreria per despeses generals positius, els puguin aplicar lliurement, i que aquesta aplicació no afecti al càlcul de l’estabilitat pressupostària de les entitats.

Tercer. Informar d’aquests acords al Ministeri d’Hisenda, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat, a totes les entitats municipalistes i al conjunt de la ciutadania de Tàrrega.

Així doncs, aquesta mesura permetria a un ajuntament com el de Tàrrega, que actualment té una situació financera sanejada, disposar dels romanents a mesures per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus. A continuació es pot consultar el text de la moció:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *